Over de Amsterdam Donut Coalitie

 De Amsterdam Donut Coalitie is een open netwerk van mensen die enthousiast zijn over de donuteconomie en samenwerken om deze in de praktijk brengen.

De stad Amsterdam heeft ‘de donut’ omarmd en onderschrijft ons doel: een regio met een eerlijke, sociale basis voor iedereen, binnen veilige ecologische grenzen. Lees hier meer over de eerste City Selfie Amsterdam Circulair 2020 - 2025.

Om alle projecten, initiatieven en mensen uit de regio zichtbaar te maken en aan elkaar te verbinden is de Amsterdam Donut Coalitie ontstaan in december 2019. Sindsdien is het netwerk enorm gegroeid en zijn we aangekomen bij een nieuwe fase. In samenwerking met onze partners is een strategisch plan opgesteld om Amsterdam doelgericht dichter bij de donut te brengen. Dit doen we middels de strategische pijlers Populariseren & Activeren, Versterken & Financieren en Leren & Integreren. 

We zijn nauw verbonden aan de organisatie van Kate Raworth: het Doughtnut Economics Action Lab (DEAL). Daarnaast zijn we aangesloten bij andere donut netwerken wereldwijd. Zie bij Tools & Tips welke steden nog meer bezig zijn met de donuteconomie. Zo kunnen we samen met jou en andere donut fans Amsterdam daadwerkelijk ' in de donut' krijgen. Meer weten? Stel ons je vraag en neem contact op. 

De Donut

De economie kan je zien als een donut. De binnenring van die donut staat voor de sociaal-economische bodem van de samenleving, de buitenring voor het ecologisch plafond. Ergens tussen bodem en plafond, in het deeg van de donut, gedijen we het best, en met ons de levende wereld en de planeet.

image

Visie

Het huidige economische systeem is gebaseerd op uitbuiting. Uitbuiting van mensen en van de planeet. De inkomensongelijkheid groeit (de rijkste één procent van de wereldbevolking bezit de helft van al het vermogen op aarde) en als gevolg van tomeloze economische groei, zijn we (volgens IPCC) nog geen tien jaar verwijderd van onomkeerbare klimaatverandering en levensbedreigend verlies van biodiversiteit. Een radicale omslag is nodig. En snel.

Verandering begint bij een nieuw perspectief en een nieuw verhaal over wat de economie is. Doughnut Economics is zo’n nieuw verhaal, dat het welzijn van mensen en het welzijn van de planeet met elkaar verbindt. Een nieuw economisch visie die niet groei, maar bloei centraal stelt. 

Missie

We brengen Amsterdam zo snel mogelijk ‘in de donut’ door de samenwerking te versterken tussen pioniers in buurten en wijken, bij kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ons gezamenlijke doel is het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een bloeiende stad waarin het welzijn van mensen in balans is met het welzijn van de planeet.

Wat we doen / kernactiviteiten

De coalitie richt zich sinds de oprichting begin 2020 op het verbinden van mensen die enthousiast zijn over de donuteconomie en deze samen in de praktijk willen brengen. Lokale veranderaars noemen we die. 

Wij: 

1. Verbinden veranderaars en bieden een platform voor samenwerking 

2. Maken gezamenlijke inspanningen en goede voorbeelden zichtbaar 

3. Vragen ons steeds af: maken we wel de vooruitgang die nodig is? Kunnen we echt spreken van transformatie, of krabbelen we nog te veel aan de oppervlakte? 

4. Wisselen geleerde lessen en inspiratie uit met andere donut-groepen wereldwijd. 

In samenwerking met onze partners is een strategisch plan opgesteld om Amsterdam doelgericht dichter bij de donut te brengen. Dit doen we middels de strategische pijlers Populariseren & Activeren, Versterken & Financieren en Leren & Integreren. 

 

Populariseren & Activeren

Het donutverhaal toegankelijk en relevant maken voor alle Amsterdammers.

Versterken & Financieren

Pioniers in communities en buurten versterken en structureel financieren.

Leren & Integreren

De syteemlessen van pioniers ophalen en toepassen in structureel beleid.

Zichtbaar maken & Verbinden