Wat is de donuteconomie?

Doughnut Economics is een bestseller van Kate Raworth. Het boek maakt duidelijk waarom alsmaar meer economische groei en consumptie ons nu zo in de problemen brengt. Het biedt ook een goed onderbouwd en aantrekkelijk alternatief, waarin gek genoeg een donut centraal staat. 

In een notendop gaat het hierom: de economie moeten we niet langer zien als een abstract concept dat los staat van de natuur, mens en planeet, maar dat daar juist nauw mee samenhangt. De binnenring van de donut staat voor de sociaal-economische bodem waar niemand doorheen mag. Dat betekent een solide basis aan veiligheid, onderwijs, huisvesting, inkomen en politieke stem. De buitenring staat voor het ecologisch plafond. Gaan we door het plafond, dan betekent dat verlies aan biodiversiteit, verdere opwarming van de aarde en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. De ‘sweet spot for humanity’, volgens Kate Raworth, zit ergens tussen bodem en plafond, in het deeg van de donut. 

 

 

7 Leidende principes

In Doughnut Economics zijn zeven principes leidend. Deze principes hanteren we ook bij het werk en de organisatie van de coalitie.

  1. Omarm het doel van de 21ste eeuw
  2. Zie het grote plaatje
  3. Koester de menselijke natuur
  4. Denk in systemen
  5. Wees distributief
  6. Wees generatief
  7. Streef ernaar om te gedijen in plaats van te groeien

    Lees meer over de principes