Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project

Donut aanpak Nieuw West

Geplaatst op 26 januari 2021, 11:49 uur

Donut kan helpen voor inspiratie en sturing van impact. Echter geven initiatiefnemers wel aan behoefte te hebben aan concrete handvatten om de donut in praktijk te brengen. Gelukkig hebben wij ook een netwerk van experts die het interessant vinden om hieraan bij te dragen. Het idee is een lerend netwerk op te zetten.

Toelichting

 

 • Wat is er voor nodig?
  • Netwerk mobilizen en draagvlak verkennen
   Polsen bij systeempartijen en financierders: willen zij in deze beweging stappen en meedoen/betalen?
  • een aanpak die begint bij bewustwording middels informatie, inspiratie en met elkaar in gesprek gaan, filosoferen en brainstormen. Donut gedachtegoed verspreiden door workshops en inspiratiesessies. Rieta en Zinzi zijn hier al mee bezig en hebben in NW als 4 sessies georganiseerd.
  • Wat zijn de doelen en waar liggen de behoeften vanuit initiatiefnemers? Hoe kunnen we de impact vergroten? Wanneer zijn we succesvol?
  • Matchen van vraag en aanbod. Zijn er facilitators die het initiatief kunnen bijstaan?
 • Buurt Donut Selfie
  • We beginnen dit jaar met 3 selfies: Sierpleinbuurt, kaskantine en Wij zijn plein 40-45. Selfies om de status quo in kaart te brengen aan de hand van een visueel model van de Donut (nulmeting voor buurtkapitaal)
  • Proces van cocreatie: collectief van mensen dat gezamenlijk aan de slag gaat met het toepassen van de Donut in zijn of haar buurt in de vorm van een selfie.
  • De beweging begint met een intrinsiek gemotiveerde koplopersgroep, mensen de op persoonlijk niveau verbinding maken met het gedachtegoed en als “ambassadeurs” kunnen optreden binnen hun eigen buurt.
  • In een lerende en experimenterende setting elkaar uitdagen en hopelijk andere meenemen en enthousiasmeren.
  • De beweging heeft de mogelijkheid zich als een olievlek uit te spreiden. Mits deze goed begeleid en gevoed wordt. Wij geloven dat met name in de opstart van een beweging gerichte procesbegeleiding nodig is om samen de stip op de horizon te zetten en het proces vorm te geven.
 • Buurt Donut Visie en Strategie
  Vanuit de Selfie verkennen we (buurtcommunity, experts en beleid/systeem partijen) wat de grootste aandachtgebieden zijn in de buurt
  • Zien we kansen een koppeling te maken met beleidsdoelen?
  • Zien we een koppeling met andere initiatieven uit de buurt om te komen tot een Donut Afspraak
 • Uitvoering
  • Ideeën die worden getest en prototypes die worden ontwikkeld door o.a. bewoners en initiatiefnemers
   Goede koppeling met gemeente en maatschappelijke organisaties (systeem en beleid) is een vereiste.

 • Evaluatie / systeemverandering
  • Gezamenlijk evalueren
   Welke systeemveranderingen zijn nodig meer in de donut te komen en hoe kan het systeem hierbij helpen?

 • Opschalen naar andere buurten in NW
  • Mogelijkheden verkennen tot opschalen, lessen delen openbaar door bijvoorbeeld samen te werken met New Metropolis
   Communicatie aanhaken. Successen delen met een breed, stedelijk, nationaal en internationaal publiek.
Illustration
Donut Deal Hub Amsterdam
Deel dit:
1 reactie

Alies Fernhout

ma 21 februari 2022 19:12
Laten we samenwerken in Voedselpark Amsterdam, steunen jullie ons initiatief?

Rieta Aliredjo

ma 21 februari 2022 21:23
Ik doe persoonlijk al mee Alies en het is zeker ook een interessant Donut project.