Project

Voedselpark Amsterdam

Geplaatst op 19 februari 2022, 00:53 uur
Illustration

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de mensen en  de gemeente van Amsterdam om deze kans te verzilveren. 

 

Toelichting

Doe ook mee en steun onze communityfunding!  Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel en verbinding van culturen tot de hoognodige stimulans voor de biodiversiteit. 

Met dit plan Voedselpark willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

Het is een initiatief van Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Food Council MRA, Toekomstboeren, Slowfood Amsterdam, CityPlot,  Behoud Lutkemeer, Land van Ons 

thema 
Plekken & Steden, Onderwijs & Onderzoek, Kunst & cultuur, Overheid & beleid
Gewenst resultaat 
Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Een fantastische plek van en voor iedereen. Met alle Amsterdammers willen we 1 miljoen euro ophalen. Sinds 28 januari is er al een kwart miljoen gedoneerd. Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties!

Deel dit: