Project

Re-set naar door en door duurzaam

Geplaatst op 7 april 2020, 11:16 uur

Re-set is het strategische programma om de HvA versneld integraal duurzaam te maken. In onderwijs, onderzoek, gedrag en bedrijfsvoering. De definitie van duurzaamheid: een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen (Our common future, 1987 WCED).

Toelichting

Het eerste jaar heeft tot mooie resultaten geleid: er is een groot en sterk netwerk gebouwd, dwars door faculteiten en diensten heen en er is een stroom projecten op gang gekomen. In 2020 maakt de HvA een nieuw instellingsplan voor de periode 2021-2026. Duurzaamheid zal naast diversiteit en digitalisering daarbij een dragend thema zijn. Daarom zijn we nu bezig die thema's in samenhang in het instellingsplan te borgen.

In januari 2020 is Kate Raworth geïnaugureerd als Professor of Practice bij de HvA. Daar zijn we trots op. Kate Raworth helpt de komende drie jaar over de volle breedte mee aan het duurzame project van de HvA. Focus heeft de Faculteit Bedrijfskunde en Economie. Die is formeel ook de trekker van deze samenwerking. Een belangrijk speerpunt daarbij is het curriculum van die faculteit binnen drie jaar integraal duurzaam maken.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
In 2019 is het programma gestart, met stevige ambities: als HBO – university of applied sciences – een voorbeeldrol vervullen, nationaal in 2022 en internationaal in 2025. In 2030 wil de HvA integraal een eerlijke footprint hebben. Wat dit allemaal precies betekent en wat er voor nodig is gaan we al doende uitvinden, met onze populatie van bijna vijftigduizend mensen (studenten en medewerkers) en alle partners in de stad en daarbuiten.
Illustration
 
Deel dit: