Project

REFLOW textilelab

Geplaatst op 1 april 2020, 11:34 uur

REFLOW is een driejarig onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie met een focus op de ontwikkeling van constructieve metabolische processen voor materiaalstromen. Dit onderzoek zal plaatsvinden via verschillende pilotsteden in heel Europa. Amsterdam is pilotstad rond het hergebruiken van kleding en textiel.

Toelichting

In het project worden de filosofie en aanpak van de makersbeweging toegepast op de ontwikkeling van stadsmodellen voor circulaire economie. De materiaalstromen door onze steden en hoe hier grip op hen kunnen krijgen, zijn cruciale onderwerpen van het onderzoek.

Pilots in zes steden in Europa
In zes steden in Europa: Amsterdam, Parijs, Berlijn, Milaan, Vejle en Cluj-Napoca, zoomt het project in op specifieke materialen: textiel, hout en verpakking, huisvesting, voedsel, kunststoffen en elektriciteit. Via de pilots worden gegevens over stromen van materialen in kaart gebracht en gevisualiseerd, er worden governance modellen en -processen ontwikkeld en er wordt technologie ontwikkeld die duurzame en schaalbare implementatie van dergelijke processen ondersteunt. In de meeste van deze taken maakt betrokkenheid van inwoners een belangrijk deel uit van de onderzoeksaanpak.

Amsterdamse pilotpartners
Waag is pilotcoördinator voor alle zes pilots en trekker van de Amsterdamse textielpilot. REFLOW is een consortium van 27 partners. De Amsterdamse pilotpartners zijn: Pakhuis de Zwijger, Metabolic, Gemeente Amsterdam, BMA~Techne en Waag.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen
Illustration
 
Deel dit: