Donut Deal Dag

Dinsdag 18 oktober vinden er verspreid over Amsterdam 13 Donut-Deal-sessies plaats. Sessies waarin initiatiefnemers en partners, dromers en doeners afspraken maken. Concrete afspraken richting een stad met een veilig ecologisch plafond en een eerlijke sociale basis – een stad in de donut. s’ Avonds komen alle ‘dealmakers’ in Pakhuis de Zwijger bij elkaar om hun deals aan het publiek te presenteren. Econoom Kate Raworth en sociaal ontwerper Kees Dorst denken mee. Ook Imane Nadif en Lian Heinhuis van de gemeente Amsterdam sluiten aan. Wil jij er bij zijn of heb je zelf een donut-deal in gedachte?

image

Koffie met Kate

9:00-9:30 bij Coöperatie de Groene Hub, Holendrechtplein 44, Amsterdam.

Open opening van de Donut Deal Dag

Feestelijke ceremoniële opening met Kate. 

Deze spectaculaire dag willen we samen met elkaar feestelijk inluiden. Wat staan er mooie sessies gepland, hoe mooi om even met elkaar bij stil te staan. De energie van Kate tijdens haar openingsspeech zullen we de rest van de dag meenemen. Uiteraard met een kopje koffie en een donut cake. 

Conversations with Kate Raworth will be in English.

1. Van afval naar impact

9:00-12:30 uur bij Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B, Amsterdam

Open sessie van de Donut Bakkerij met Kate Raworth en Rob Shorter van DEAL - VOL

Oude systemen doorbreken en samenwerken aan een nieuw perspectief 

Het thema ‘afval’ leidt bij sommige bewoners en ondernemers tot frustraties, maar kan ook leiden tot mooie kansen en ‘Donut projecten’. Bewoners en ondernemers een stem geven in afval projecten kan leiden tot meer verbondenheid, creativiteit en leefbaarheid. Bovendien kan het scheiden van afval of van afval weer grondstof maken leiden tot kostenbesparing en vermindering van CO2 uitstoot.

We laten ons deze ochtend inspireren door de Donut economie en gaan aan de slag met concrete casuïstiek rondom het Sierplein, Plein 40-45, Sloten en meer! Met bewoners, ondernemers, ambtenaren en maatschappelijke partners werken we aan een analyse, afspraken voor samenwerking, doorbraken en maken we een maatschappelijke business case.

Hoe doorbreken we oude systemen en werken we samen aan een nieuw perspectief? Hierover krijgen we advies van bijzondere experts.

2. Welzijnsmonitor

10:30-12:30 bij New Metropolis, Burgemeester Rendorpstraat 1, Amsterdam.

Open sessie van de Kaskantine - VOL

Welzijnsmonitor: streven naar integraliteit 

Hoe meten we de sociale indicatoren van de Donut op stad en buurtniveau?

Tijdens deze sessie verkennen we meerdere frames die betekenis geven aan een Brede welvaart en Donut economie. We bundelen kennis vanuit Publieke waarden, Welzijnseconomie en Staat van de Stad (circulaire monitor). Is er een eenduidige visie mogelijk op de waarden en doelen die we in Amsterdam voorop willen stellen en verdedigen? Welke indicatoren zijn belangrijk? Hoe kan sturen op deze indicatoren leiden tot meer integraliteit?

3. Eigen land in de stad

13:30-16:00 at New Metropolis, Burgemeester Rendorpstraat 1, Amsterdam.

Open session of Donut Bakkerij, And the people

A learning session with the Doughnut Bakkery

The aim of this session is to bring people together that work on different ideas but have a shared element: the use, ownership and governance of land and its role in achieving sustainable societal transitions. With this session we want to facilitate a bridge between initiatives and municipality, while striving for solutions to current barriers that are being faced. Also, the aim is to stimulate a broader discussion on the need for land use innovation and the institutional changes that are needed to facilitate this.

There will be initiatives such as CLT H-Buurt, Voedselpark Amsterdam, Kaskantine, Towards Nature and others. Also, we will invite city workers that have insights into the policy and procedural side of things. During the session, 2 or 3 people will present their case with a barrier they are currently facing. We will work on these barriers in breakout groups and present the results to each other, ending in a broader discussion on the institutional changes that are necessary and the purpose of it. 

This session will be in English.

4. Donut & Onderwijs

14:00-16:00 bij AHK Culture Club, Kattenburgerstraat 5, Marineterrein, Amsterdam.

Open sessie van Campus Amsterdam en Amsterdam Donut Coalitie met Rob Shorter van DEAL

Praktische sessie met Donut-tools voor onderwijs en onderzoek 

Vanuit het thema Onderwijs en Onderzoek in de Amsterdam Donut Coalitie buigen verschillende stakeholders uit het onderwijs (managers, onderwijzers, onderzoekers, medewerkers en studenten) zich samen over de donut. 

In deze sessie zet Rob Shorter van DEAL met hen de methode ‘Doughnut Unrolled’ in. In deze kennismaking onderzoek je de impact van jouw kennisinstelling op sociaal en ecologisch, lokaal en globaal niveau. De workshop dient als kennismaking en resulteert in concrete acties voor de deelnemers.

This session will be partly in English.

5. Innovation agenda

14:00-16:00 at AHK LearningLab, Gebouw 024B, Marineterrein, Amsterdam.

Open session of Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten en Hogeschool Zeeland met Kate Raworth van DEAL

Knowledge and Innovation Agenda for Social Earning (Maatschappelijk Verdienvermogen)

The Dutch Top Sectors work with six Knowledge and Innovation Agendas (KIAs). KIA number 6 is about Social Earning. Before this agenda is determined, the professional field is invited to provide input.

The KIA 6 working group proposes Donut Economics as one of the frameworks for this agenda. That is why they want to gather input from the pioneers affiliated with the Amsterdam Donut Coalition. In particular the pioneers who intend to apply for research grants with a university of applied sciences.

In this working session we will discuss and brainstorm with the pioneers about their 'dream deals’ and how this could fit in the Social Earning Agenda. The proceeds of the session could be incorporated into the eventual Knowledge and Innovation Agenda on Social Earning; that's the deal we're going for.

This session will be in English

6. Donut en bedrijven

13:00-14:30 bij Het theater (9e etage) in het Kohnstammhuis van de HvA, Wibautstraat 2-4 Amsterdam.

Open sessie van Centre for Economic Transformation (CET) van de HvA.

Wat vraagt de Donut aan het diepe ontwerp van bedrijven?

Hoe kan ik mijn bedrijf dichter bij de doelen van de Donut brengen? Aan wat voor dingen moet ik denken? Zijn er hulpmiddelen die me kunnen helpen?

In deze interactieve sessie delen we een sneak preview van een tool ontwikkeld door DEAL (Doughnut Economic Action Lab) en het Centre for Economic Transformation van de HvA. Een tool die bedrijven helpt om kritisch te kijken naar het diepe ontwerp van hun organisatie.

Krijg inzichten en tips over waar te beginnen als je geïnteresseerd bent om je bedrijf te transformeren om echt eerlijk en duurzaam te zijn. Werk samen met anderen en ervaar hoe we kunnen helpen om de tool toe te passen.

7. Markten ‘fit for purpose’

14:30-17:00 bij Het theater (9e etage) in het Kohnstammhuis van de HvA, Wibautstraat 2-4 Amsterdam.

Open sessie van YesAndMore en Innomics

Hoe kunnen markten zich volledig gaan richten op transformatie?

De grootschalige transformatie opgaven worden de komende jaren alleen maar urgenter. Huidige systemen werken onvoldoende en niet snel genoeg om de transformatiedoelstellingen te halen. Markten moeten zelf ook transformeren om zich primair op dat doel te richten. De vraag is wat hiervoor nodig is: wat kan markten ‘fit for purpose’ maken?

In deze sessie gaan we hier met vooroplopende beleidsmakers en ondernemers over in gesprek. Meervoudige waardecreatie: wat zijn daar mooie voorbeelden van? Wat kunnen de regio en lokale overheid doen om te stimuleren en belemmeringen weg te nemen?  Zoals in wet- en regelgeving. De Donut gebruiken we als inspiratie, als punt aan de horizon. 

Ben jij een ondernemer of bestuurder uit de MRA? Sluit dan aan bij deze sessie!

8. Netwerk van netwerken

12:00-14:00 bij Tolhuistuin Podcastruimte, IJpromenade 2, Amsterdam.

Gesloten sessie van Ma.ak020 en Amsterdam Donut Coalitie

Verkennend lunchgesprek Amsterdamse netwerken

Hoe kunnen we de samenwerking tussen Amsterdamse initiatieven en netwerken zo impactvol, slim en leuk mogelijk kunnen maken? Om samen te leren, en al ons werk aan een duurzame, inclusieve, eerlijke, gezonde, innovatieve en initiatiefrijke stad te professionaliseren en te versnellen. Zien we een meerwaarde in meer samen optrekken? En kunnen en willen we dat omzetten in een plan en een propositie?

 

9. Regeneratie campagne

15:00-17:00 bij Tolhuistuin Tuinhuis, IJpromenade 2, Amsterdam.

Sessie van Climate Cleanup en Regeneration - DICHT

Regeneratie campagne: actie en verbinding

Zaterdag 1 oktober is in Pakhuis de boeklancering van Regeneratie, de klimaatcrisis opgelost in één generatie.

De Amsterdamse Donut- en Regeneratie-bewegingen zijn bondgenoten die beide een radicaal nieuwe benadering van de klimaatcrisis voorstaan – een benadering die klimaat en biodiversiteit,  rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, verweeft tot een naadloos tapijt van actie, beleid en transformatie.

Bij Regeneratie hoort een ambitieuze campagne. In de dagen rond de boeklancering leggen de initiatiefnemers contact met partners om deze campagne samen te gaan ontwikkelen en uitvoeren. In deze sessie komen de belangrijkste kandidaat partners bij elkaar om te besluiten dat, en op hoofdlijnen hoe ze dat samen gaan doen.

10. Groen gas en impact potentieel

Deel 1: 10:00-12:00 groen gas en impact potentieel
Deel 2: 14:00-16:00 groen gas dealmaking

Coöperatie de Groene Hub, Holendrechtplein 44, Amsterdam.

Open sessie op uitnodiging van Donut Deal Expertise Centrum, Energie Samen en Cocrates (de deal making sessie is met de donut deal partners) met Leonora Grcheva van DEAL

Samen SLIM circulair met Groen gas

In deze sessie werken we aan de Donut Deal Samen SLIM circulair met Groen gas. Met potentiële partners onderzoeken en formuleren we hoe we gedurende twee jaar rondom Groen gas SLIM gaan schalen, organiseren en impact meten. We bouwen voort op ervaringen opgedaan in eerdere Donut Deals: de minibiovergister en Groen gas uit gfe. De sessie focust op 2 zaken: 

Opschalen van 10-20 minivergisters elders en onderzoeken wat de meervoudige winst daarbij is. 
Toewerken naar grootschaliger vergistingsinstallaties; uitvinden wat daarbij komt kijken. Daarbij werken we samen met de Metropool Grenoble die met hun circulaire project/Donut-Deal Le Pole R samen met 11 partners zwaar inzet op circulariteit én opleiding én banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
In alle stappen (klein en groot) onderzoeken we in eerste instantie in kwalitatieve termen wat de impact is en hoe we die impact zichtbaar kunnen maken. 

Ben je niet uitgenodigd voor deze sessie en wil je er wel graag bij zijn? Meld je aan en na je aanmelding wordt je inschrijving definitief bevestigd. 

11. Lokale geldsystemen

9:30-12:30 bij Coöperatie de Groene Hub, Holendrechtplein 44, Amsterdam.

Open sessie van Lokaal Geld Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, CirQulair Banksysteem en Amsterdam City Rights

Stappen zetten met lokaal circulair geld en de Donut 

Aan wie gun jij jouw geld? In ons huidige geldsysteem vloeit geld wat de regio in komt er direct weer uit. Dit kan anders en moet eerlijker. Lokaal Geld is een tool om te bouwen aan een Donut economie. Het creëert meerwaarde in onze omgeving, met spelregels die we met elkaar bepalen. Tijdens de sessie gaan we in gesprek met initiatiefnemers, bestuurders, onderzoekers, ondernemers, ongedocumenteerden en andere geïnteresseerden – over lokale waardestromen en hoe we elkaar hier kunnen versterken.

De sessie bestaat uit 3 delen:

Deel 1: kennissessie met uitwisseling tussen verschillende initiatieven.

Deel 2: focus/Donut Deal sessies in breakouts gericht op Nieuw-West, Zuidoost en ongedocumenteerden in de stad. En het CirQulair Banksysteem, een multinationale parallele economische gemeenschap.

Deel 3: wat voor deal kunnen we sluiten voor dit lerende platform en wat wordt onze vervolgstap?

 

12. Donut Deals inspiratiesessie

12:15-13:45 bij Coöperatie de Groene Hub, Holendrechtplein 44, Amsterdam.

Open sessie van Donut Deal Expertise Centrum

Donut Deals inspiratie sessie – samen meer dromen bereiken

De ‘officiële’ Donut Deal is een praktische vertaling van de Donut economie waarbij tenminste 2 of meer partners zich op basis van heldere afspraken samen inzetten voor tenminste 1 ecologische kwestie van de buitenkant van de donut, gecombineerd met tenminste 3 sociaal-economische kwesties van de binnenkant van de donut. Met dit gereedschap in handen kunnen we meer bereiken en ‘het spel’ gelijkwaardig en inclusief spelen. 

Hoe kom je tot een Donut Deal? In deze sessie verkennen wat we een Donut Deal een Donut Deal maakt en hoe je tot een Donut Deal komt. We werken vanuit de casuïstiek die de deelnemers inbrengen. Vanuit het Donut Deal Expertise Centrum delen we onze kennis en ervaringen rondom het vormen, ontwikkelen, versterken en evalueren van Donut Deals.

 

13. Fietsdokters

14:00-15:30 bij Coöperatie de Groene Hub, Holendrechtplein 44, Amsterdam.

Open sessie van Donut Deal Expertise Centrum

Donut deal Fietsdokters, vorming en ondertekenen in Holendrecht 

Na de herfstvakantie starten we in de Groene Hub met het Fietsdokter project. We creëren een Bike Kitchen in ons pand en stellen het materiaal om een fiets te maken en onze ondersteuning ter beschikking aan lokale Fietsdokters. Dit zijn buurtbewoners die altijd al actief in de wijk zijn geweest en kinderen helpen hun fietsen te repareren. We starten in opdracht van de gemeente met het maken van 150 a 200 kinderfietsen uit de buurt door scholen langs te gaan en de kinderen te enthousiasmeren voor fietsen, het zorgen voor je fiets (onderhoud) en het herstellen van kapotte fietsen (hergebruik).

Tijdens deze sessie zetten we de laatste stappen om tot een donut deal te komen, onder begeleiding van het Donut Deal expertisecentrum. De werkafspraken leggen we vast en we gaan ook met geïnteresseerden nadenken over de doorontwikkeling van het project.

 

Donut Deal Avond

20:00-22:00 bij Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Open afsluiting van de Amsterdam Donut Coalitie

Kom naar de afsluiter van het jaarlijkse Donut Festival in Pakhuis de Zwijger en laat je inspireren door de vele Donut Deals die deze dag in de stad worden gesloten. Samen met Kate Raworth en de hoofdrolspelers van deze deals laten we zien hoe Amsterdam van binnenuit werkt aan een Donut economie!

Binnen zo’n ‘Donut economie’ draait het niet om financiële groei, maar om het voldoen aan sociale voorwaarden binnen de grenzen van de planeet. Deze hele dag vinden er verspreid over Amsterdam 15 Donut-Deal-sessies plaats. Sessies waarin initiatiefnemers en partners, dromers en doeners afspraken maken. Concrete afspraken richting een stad met een veilig ecologisch plafond en een eerlijke sociale basis – een stad in de donut.

s’ Avonds komen alle ‘dealmakers’ hier in Pakhuis de Zwijger bij elkaar om hun deals aan het jullie te presenteren. Econoom Kate Raworth en sociaal ontwerper Kees Dorst denken mee.

Hier hier vindt je meer informatie over het avondprogramma bij Pakhuis de Zwijger.