Richard Fenton

Mijn droom

VISION: connecting interior dreamers with talented makers.


VISIE: interieurdromers verbinden met getalenteerde makers.


MISSION: We aim to combine the principles of William Morris and the Donut Economy to produce high-quality, beautifully designed products. We believe in democratic decision-making, fair wages, and environmental stewardship, and strive to create a culture of craftsmanship, creativity, and social responsibility.


MISSIE: We willen de principes van William Morris en de Donut Economy combineren om hoogwaardige, prachtig ontworpen producten te maken. We geloven in democratische besluitvorming, eerlijke lonen en zorg voor het milieu, en streven ernaar een cultuur van vakmanschap, creativiteit en sociale verantwoordelijkheid te creëren.


 

Projecten uitgevoerd door Richard