N. Tayfun Yalcin

Permaculture Designer
Wie is N. Tayfun?

Woon in Amsterdam, werk als Permacultuur Ontwerper bij Towards Nature Permacultuur Landscaping Bedrijf.

Mijn werk en hobbies

Designing and Creating Sustainable, Regenerative, Productive, Diverse Lifestyle;


(Ontwerpen en creëren van een duurzame, regeneratieve, productieve, diverse levensstijl)- Schooltuinen- Buurttuinen- Voedselbossen- Duurzaame - Agrarische - Gemeenschapswijken, buurten, dorpen

Mijn omgeving

Duurzaamheidstransformatie begint waar we leven, waar thuis is. Mijn passie is om:
1. Ongebruikte, nutteloze graslanden in de steden transformeren tot sociaal bindende, milieuvriendelijke en zo mogelijk financieel duurzame plekken.
2. Schooltuinen omvormen van tegelperken tot educatieve, natuurvriendelijke, eetbare avonturenlocaties
3. De bouwsector en nieuwe buurtcreaties veranderen van onnatuurlijke, onmaatschappelijke en niet-duurzame ontwerpen in financieel, ecologisch en sociaal duurzame richting.
4. Het transformeren van de landbouwindustrie in Duurzame Landbouwgemeenschappen.

Mijn droom

Mijn droom en ook mijn werk is om het eerste Permacultuur ontworpen en Duurzame dorp in de buurt van Amsterdam te creëren, waar we allemaal van kunnen leren en de alternatieve levensstijl kunnen bestuderen. Mijn aanvragen om deze droom te realiseren zijn nog niet gehonoreerd vanwege het agrarische bestemmingsplan, het grootste obstakel voor duurzaamheid in Nederland en de westerse landen. Ik ben er sterk van overtuigd dat het bewustzijn en de cultuur van de Nederlandse natie de statische parameters voor duurzame ontwikkeling zullen overwinnen en verwijderen. Ik ben een van de mensen met meer dan 10 jaar kennis en ervaring in duurzame ontwikkeling om te helpen.

Mijn expertise

Permaculture & Landscape Designer, Consultant, Teacher


- Schooltuinen Transformatie


- Gemeenschappelijke tuinen


- Openbare ruimtes Duurzame transformatie


- Duurzame wijken creëren, ontwerpen, adviseren 


- Rainproof & Drought proof straten, wijken, Openbare ruimtes


- Voedselbos ontwerp & creaties

Mijn drijfveren

Ontwerpen en creëren van een duurzame, regeneratieve, productieve, diverse levensstijl


(Designing and Creating Sustainable, Regenerative, Productive, Diverse Lifestyle)


- Schooltuinen


- Buurttuinen


- Voedselbossen


- Duurzaame - Agrarische - Gemeenschapswijken, buurten, dorpen

Mijn droomprojecten

(EN): Designing and Creating; Economically, Ecologically and Functionally Sustainable Farming Communities


Designing and Creating; Regenerative, Productive, Sustainable Communities, who live on a Permaculture designed land, with a new farming understanding of Community Farming(instead of Tractor Farming). Their Affordable & Proactive Houses will be surrounded by Productive Landscape and Foodforests. These Farming Communities will surround the cities. Their surplus food production will supply the cities with organic, local, fresh food. These communities will create the local economy, local environmental change, re-forestation. Their lifestyle will inspire the World and this vision will spread all around the World like wildfire. Only obstacle in front of us is our minds. As soon as we change our minds from the old, We will find the new. It is just there, waiting for us.


(NL): Ontwerpen en creëren; Economisch, ecologisch en functioneel duurzame boerengemeenschappen.


Het ontwerpen en creëren van Regeneratieve, Productieve, Duurzame Gemeenschappen, die leven op een Permacultuur ontworpen land, met een nieuw landbouwbegrip van Gemeenschapslandbouw (in plaats van Tractorlandbouw). Hun Betaalbare & Proactieve Huizen zullen worden omringd door Productieve Landschappen en Voedselbossen. Deze Boerengemeenschappen zullen de steden omringen. Hun overtollige voedselproductie zal de steden voorzien van biologisch, lokaal, vers voedsel. Deze gemeenschappen zullen de lokale economie, lokale milieuveranderingen en herbebossing creëren. Hun levensstijl zal de wereld inspireren en deze visie zal zich als een lopend vuurtje over de hele wereld verspreiden. Het enige obstakel dat voor ons ligt, is ons denken. Zodra we ons afkeren van het oude, zullen we het nieuwe vinden. Het is er gewoon, wachtend op ons.

Mijn mogelijkheden

(NL):


1. Permacultuur Ontwerper: Met de 10 jaar kennis en ervaring, met het gebruik van het inzicht en de technieken van Permacultuur, met een visionaire inbreng, het ontwerpen en creëren van duurzame, regen- en droogtebestendige en regeneratieve omgevingen voor mens en natuur.


2. Professionele input om dit met mijn bedrijf te doen; Towards Nature Permaculture Landscaping (www.towardsnature.net)


 


(EN)


1. Permaculture Designer: With the 10 years knowledge and experience, with using Permaculture understanding and the techniques, with a Visionary input, designing and creating Sustainable, Rainproof and drought proof and regenerative environments for people and for the nature.


2. Professional input for doing this with my company; Towards Nature Permaculture Landscaping(www.towardsnature.net)


 

Relevante ervaring

(NL): Sinds 2014 actief aan het ontwerpen en creëren in Nederland. Scholen, gemeenschapstuinen, voedselbossen, privétuinen met regenbestendige, droogtebestendige, eetbare, milieuvriendelijke tuinen.


(EN): Since 2014 actively designing and creating in the Netherlands. Schools, Community gardens, Foodforests, private gardens with rainproof, drought proof, edible, environmentall gardens.