organisatie

Community Land Trust CLT H-Buurt

Non-profit, Vereniging / club

Betaalbaar wonen in verbondenheid met de buurt; deel uitmaken van een wijk, banden met andere buurtbewoners opbouwen, je buurt zien groeien met grote bedrijvigheid en ruimte voor ontmoeting. Dit is geen vanzelfsprekendheid voor een groot aantal mensen in Amsterdam. Het ontbreekt veel mensen aan capaciteit om zich effectief te organiseren en hun plek op te eisen in de stad voor nu en de toekomst. De Bijlmer blijft qua leefbaarheid achter bij het niveau van de stad en dit geldt ook voor de sociale en economische emancipatie van haar bewoners. Wij zijn de eerste Community Land Trust van Nederland; De CLT H-Buurt gevestigd in het hart van H- buurt van de Amsterdamse Bijlmer. De vereniging pioniert op het gebied van nieuwe collectieve vormen van eigenaarschap en zeggenschap over zowel vastgoed en grond, als ‘losgoed’ (spullen) en diensten (denk o.a. aan beheer).

Deel dit:
Contactpersonen van Community Land Trust CLT H-Buurt