Organisatie

New Wave Collective

Onderneming, Netwerkorganisatie

New Wave Collective helpt bij de transitie naar een nieuwe economie, die duurzaam en inclusief is. Binnen dit collectief van adviseurs, sociaal ondernemers, ontwerpers en creatieven bedenken we nieuwe concepten, begeleiden we projecten en zetten we netwerken op tussen overheden, bedrijfsleven en burgers om maatschappelijke doelen te behalen. Het collectief bestaat uit Spring House members, experts vanuit Twynstra Gudde, Rebel, MV design, Cityspheres en Schatmakers.


Momenteel werkt Zinzi Stasse samen met Rieta Aliredjo, ondersteund door Ma.ak020, Pakhuis de Zwijger, Cocratos, Stichting Doen en de gemeente Amsterdam aan een verkenning naar Donut Deals.

Deel dit:
Contactpersonen van New Wave Collective
Personen verbonden aan New Wave Collective