Organisatie

Amsterdam Green Campus

Non-profit

Amsterdam Green Campus (AGC) is het samenwerkingsverband in Noordwest Nederland vanuit de metropoolregio Amsterdam, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden samenwerken t.b.v. van innovatie en valorisatie in de Groene Sector.


Het doel is om de positie van kennisinstellingen, het onderwijs en bedrijfsleven te versterken om samen te werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar de groene sector nu en in de toekomst voor staat. Valorisatie, economische groei en de blijvende ontwikkeling van een goed gekwalificeerd personeelsbestand staan hierbij centraal. De ambitie is om met AGC het platform te realiseren dat de regionale kennis en vraag (inter)-nationaal op de agenda brengt en voor financiële middelen zorgt om oplossingen te verwezenlijken.


De regionale Groene mbo, hbo en wo-instellingen in dit samenwerkingsverband zijn Clusius- en Wellantcollege, AERES Hogeschool Almere, Inholland Agri, Food & Life Sciences en UvA; IBED (Institute for Biodiversity & Ecosystem Dynamics), HIMS (Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences) en SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences).


Zie www.AmsterdamGreenCampus.nl

Deel dit:
Contactpersonen van Amsterdam Green Campus