Organisatie

Coöperatie Gebiedonline U.A.

Non-profit, Netwerkorganisatie

De Coöperatie Gebiedonline is een samenwerkingsverband van communities met als primair doel het beste digitale communicatie-platform tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar te stellen.


De leden van de coöperatie zijn voornamelijk:  • Bewonersorganisaties
    Dit zijn georganiseerde bewoners uit wijken/gebieden in heel Nederland, die binnen hun wijk/gebied verbindingen opbouwen tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid, om zo samenwerking te bevorderen.


  • Maatschappelijke organisaties
    Dit zijn organisaties met een maatschappelijk doel, die op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau verbindingen realiseren rondom een bepaald thema, zoals energietransitie, zorg en gezondheid, democratische vernieuwing, kortere ketens in de voedselvoorziening, etc.


In beide situaties wordt gestreefd naar sterke communities en betere besluitvorming, waarbij het potentieel van digitale communicatie maximaal wordt benut. 


De leden van de coöperatie zijn zelf eigenaar van de platformsoftware en beslissen zelf over de wijze van gebruik en de doorontwikkeling.


De Coöperatie Gebiedonline voert ook projecten uit voor opdrachtgevers. Enkele voorbeelden:  • Voor de Gemeente Amsterdam worden de jaarlijkse gebiedsplannen in stadsdeel Oost samen met alle partijen uit het gebied opgesteld op onsgebied.nl.


  • Rondom het uitbreidingsgebied Strandeiland is een participatietraject gestart om bewoners vroegtijdig bij de realisatie van het gebied te betrekken via hallostrandeiland.nl


Kijk op gebiedonline.nl voor meer informatie en inspirerende voorbeelden van onze leden.

Deel dit: