Bericht

Nieuwe Donut Deal voor de minivergister: naar het Marineterrein!

Geplaatst op 10 januari 2024, 20:49 uur
Illustration

Op 18 december 2023 was het gelukkig weer zover: er werd een nieuwe Donut Deal getekend voor de minivergister van Stichting Cocratos, voor op het Marineterrein, met 6 mooie krachtige professionele Partners.

Deze minivergister is in staat om per dag van 50 kg groente- fruit en etensresten (GFE)  15 m3 groengas te maken. En zo met elkaar als Partners SLIM circulair te worden. Maar dan is het wel zaak dat zowel de 'input' ( regelmatige hoeveelheid GFE van goede kwaliteit)  als de output (continu gasverbruik) goed geregeld zijn. Oorspronkelijk hadden wij als Stichting deze minivergister ingezet bij de Groene Hub in Holendrecht, maar 1,5 jaar na de start hebben wij als Stichting helaas moeten besluiten om met de productie te stoppen. Er bleek geen goede, financieel haalbare lokale oplossing te kunnen worden gevonden voor de continue afname van het geproduceerde groene gas, met name in de zomermaanden. Dan vindt er overproductie plaats van gas dat niet in voldoende mate opgeslagen kon worden, noch omgezet in bv stroom. En 'aflaten' is niet de manier, vonden wij. Wij wilden impact, positieve impact wel te verstaan: zowel economisch, ecologisch als sociaal, zoals in 2022 vastgelegd in de eerdere Donut Deal. En daar dreven we te ver van af.

Die 'brede' impact lijkt nu wel gevonden bij het Marineterrein, mede dankzij 5 Masterstudenten die 4 maanden fulltime gewerkt hebben aan een grondige analyse ("waar en hoe dan wel?),  uitgemond in een gezonde businesscase en een nieuwe Donut Deal met heldere afspraken. Helaas moeten wij als Stichting en eigenaar opnieuw door een vergunningstraject heen, maar we hopen dat dat wat sneller gaat dan de vorige keer, mede omdat wr een nieuwe Omgevingswert van kracht is geworden. Destijds heeft het 18 maanden geduurd; te lang voor het naastliggende restaurant-bedrijfje dat ons gezamenlijk geproduceerde gas zou afnemen; door de oorlog in Oekraine stegen in die tijd echter de gasprijzen sky-high, waardoor dit bedrijfje onverwachts 8.000 Euro bij moest betalen voor zijn gasverbruik. Die is toen in een soort blinde paniek acuut overgestapt op electrische branders; heel logsich vanuit zijn perspectief, maar vervelend voor de toen voorliggende Donut Deal om de omliggende bedrijfjes economisch gezond in de benen te helpen. Naar een andere oplossing voor de benodigde continue gasafname is door de Groene Hub wel gezocht, maar geen van de opties bleek haalbaar. Het ging ons als Stichting allemaal te ver afwijken van de oorspronkelijke bedoeling. En dan is het goed om te stoppen, hoe moeilijk ook.

Klik hier voor de kersverse nieuwe Donut Deal!

 

Deel dit: