Bericht

Nieuw Project: Data Center Warmte voor Amsterdam Zuidoost

Geplaatst op 1 maart 2023, 21:47 uur
Illustration

Amsterdam wil haar broeikasgas uitstoot om 55% vermindern in 2030, en aardgasvrij zijn in 2040. 

Om dit ambitieuze doel mogelijk te maken, moet er een systeembrede energietransitie – waar iedereen wordt meegenomen. Wij moeten alternatieve energiebronnen (naar fossiele brandstoffen zoals aardgas) vinden, en faire en betaalbare energie aan de bewoners vervoeren. 

In Amsterdam biedt zo'n alternatieve energiebron uit warmte van data centers, die ontstaat bij het koelen van de servers. Data center warmte koppeling is een beproefd concept, zij het met de (technische) uitdagingen om het aan te passen aan de lokale context van een wijk of stad, en ik vind: 

“Het aanboren van dergelijke alternatieve energieoplossingen biedt een kans die een enorme economische, ecologische en sociale waarde kan creëren voor alle belanghebbenden, vooral in de huidige onzekere tijden en de aanhoudende energiecrisis.”

Ik besprek dit verklaring aanhand van een design voorstel voor data center warmte in Amsterdam Zuidoost. Voor meer informatie, zie ook graag de project pagina op 02025: https://02025.nl/project/9361/data-center-warmte-voor-amsterdam-zuidoost

Het vorstel woord bij in-persoon vergaderingen besproken. Ik kom graag in contact, als je geīnteresseerd bent in samenwerken of kennis uit wisselen!

 

Aman Walia

Klimaat- en energieadviseur

E-mail: aman.walia2705@gmail.com

Tel.: 0685444796

(Tidelijke) buurt: Spaarndammerbuurt

Deel dit: