Update

Update bij Communicatieplatform ‘Schoon Osdorp’

Geplaatst op 15 oktober 2020, 12:28 uur
Anders

De ontwikkeling van WijZijnNieuwWest stagneert nog (mijn Inziens), wegens het ontbreken van een marketing- en communicatieplan, het ontbreken nog van voldoende andere stakeholders, maar....in de komende tijd zal dat worden opgepakt samen met de Stichting Eigenwijks. Het is overigens een bewuste keuze geweest om WZNW te willen gebruiken...mede om duurzame zichtbaarheid van bewoners en toegankelijkheid van informatie te vergroten, los van andere social media, zoals Facebook. Ook voor de ontwikkeling van toekomstige bewonersinitiatieven, buurtcoöperaties en de communicatie erover is een dergelijk breed platvorm o.i. van groot belang!

Intussen zijn er tal van contacten gelegd met bewoners, gesprekken gevoerd over de oorzaken van vervuiling, en wat er aan gedaan kan worden, mede om ze te bewegen de juiste acties te doen bijvoorbeeld naar de gemeente.

In september werd op initiatief van de Ru Parécommunity en de Buurtwerkplaats de Vuilnisoproer georganiseerd waar ik mijn initiatief heb gepresenteerd. Ook uit de andere presentaties, van o.a. Plein 40-45, en de discussies blijkt dat er toenemende eengezindheid ontstaat om bepaalde inititieven van onderop te laten ontstaan...  

 

 

Deel dit: