Bericht

Mijn expertise tbv donut coalitie

Geplaatst op 23 april 2020, 12:27 uur

Hallo

Ik presenteer me zelf hier graag. Ik ben ervaren consultant voor maatschappelijke verniewing en trainer voor leiderschap. Mijn huidige bedrijf heet  Schatmakers ( https://schatmakers.nl). 

Ik ben geinteresseerd om mijn expertise in te zetten op een aantal terreinen:

Beslissers op niveau. De transitie wordt gedragen door beslissers die samen de relevante missiegedreven stakeholder-groepen vertegenwoordigen. >>> Ik heb een uitgebreid netwerk van leiders van (semi-Publieke organisaties en ook marktpaetijen. Met hen organiseer ik veel leidersnetwerken en setting voor verandering en transitie

Programma’s en projecten. We zorgen dat zoveel mogelijk activiteiten effectief sturen op combinaties van sociale en ecologische indicatoren en op systeemverandering. >>> Ik ban biidragen aan katalysatie door sociala ondernemers en andere (intra)preneurs te versnellen in relatie tot systeempartijen

Kennis, methoden en gereedschappen. We werken intensief samen met het Doughnut Economics Action Lab bij het ontwikkelen van kennis, methoden en gereedschappen. >>> Ik draag graag bij met ervaring op terrein  van maatschappelijke veranderprocessen en hefboom-interventies (alternatieve currencies, collectieve inkoop etc)  

Organisaties. Het ontwerp en de processen van organisaties sluiten – met betrekking tot doel, netwerken, governance, eigenaarschap en financiën – aan op doughnut economics. >>> In dit licht draag ik graag mijn expertise in organisatie veranderingsprocessen en innovatie bij.

Deel dit: