Activiteit

Verkenning Donut deal Westindische buurt

maandag 10 augustus 2020 , 10:00 - 18:00 uur

Verkenning Donut Westindische buurt

De kennis van bewoners en bewonersinitiatieven van hun buurt en van een bepaald vakgebied is nog niet altijd vanzelfsprekend als gelijkwaardig opgenomen bij de ontwikkeling van een gebied. Met buurtbewoners, ondernemers en ambtenaren (buurt, gebied, stadsdeel en centrale stad) gaan drie onderwerpen verkennen. Het doel uiteindelijk tot een plan van aanpak te komen waarbij bewoners(initiatieven) een volwaardige rol spelen.

Het bewonersoverleg. Er is de wens om (meer) en beter te gaan samenwerken (democratisering, gefaciliteerd door het op sociocratie gestoelde bewonersoverleg) op basis van de identiteit, de kwaliteiten en kernwaarden van de buurt: integriteit, autonomie en creativiteit (uitkomsten wijkscan in 2017; herijking anno 2020), met de mogelijke ontwikkeling van het bewonersoverleg als besluitvormend orgaan (uitkomsten bezoek van Pieter de Mache, Sociocracy Group, dec 2016).

De Donut. De samenwerking tussen bewoners, bewonersnetwerken, initiatieven verder ondersteunen; het formuleren van breed gedragen pijlers voor de buurt op basis van de Donut (bewonersoverleg o.l.v. de gebiedsmakelaar); de pijlers als richtinggevend aan het ontwikkelen van ‘loops’ op de Donut, als start van een circulaire lokale economie.

Kwaliteit en continuïteit van bewonersinitiatieven. Samenhangend werken, wat de gezondheid van alle bewoners bevordert en waarin iedereen en elke stap telt (gelijkwaardigheid, co-evolutionaire, leven gevende principes) en het verkennen van duurzame (sustainable) samenwerkings- en financieringsvormen voor bewonersinitiatieven. 

Kosten
Gratis
Kosten toelichting
een tiental bewoners(initiatieven) ondernemers en gebiedsmakelaar spreken over de mogelijkheid van een Donetdeal
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: